گروه مدرسین همیار سولار با بهره گیری از نیروی جوان و متخصص در راستای آموزش و فرهنگ سازی هرچه بیشتر انرژی های پاک بخصوص انرژی خورشیدی ، با برگزاری دوره های متخصص انرژی خورشیدی ، دوره عملی آموزشی انرژی خورشیدی ، آموزش نرم افزار های سیستم های فتوولتائیک از جمله پی وی سیست. پاسخگوی نیاز آموزشی تعداد زیادی از علاقمندان و دانشجویان این حوزه بوده است.

از جمله فعالیت های صورت گرفته میتوان به :

  • انتشار کتابچه راه اندازی خط تولید پنل های خورشیدی برای اولین بار در ایران
  • انتشار کتابچه راهنمای استفاده از انرژی های پاک جهت استخراج رمز ارز ها
  • برگزاری دها دوره سیستم های خورشیدی برای اولین بار بصورت آموزش عملی در ایران
  • انتشار دوره آموزشی ویدیویی نرم افزار PVSyst برای اولین به زبان فارسی
  • برگزاری اولین همایش انرژی خورشیدی در مازندارن با حضور پدر انرژی خورشیدی ایران
  • مشاوره اجرای دها نیروگاه مگاواتی از شروع فرآیند مجوزگیری تا احداث
  • طراحی و مجری دها نیروگاه متصل به شبکه در ایران و اولین نیروگاه مازندران

و چندین مقاله و ثبت اختراع در این زمینه نام برد.

گفتنیست سابقه اجرایی در کنار فعالیت های آکادمیک باعث پیوند میان علم و عمل در این زمینه شده و دانش آموختگان دوره ها با کسب توانایی اجرای پروژه های نیروگاهی ، قابلیت ورود به بازار کار وفعالیت در این زمینه را دارند.