طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی

از 120,000 تومان
توجه! با توجه به نوسانات نرخ ارز، محاسبه و ایجاد طرح توجیهی بسته به ظرفیت نیروگاه متغیر میباشد. در گفتگوهای…
از 120,000 تومان