طرح توجیهی نیروگاه و مزرعه خورشیدی شیراز

طرح توجیهی نیروگاه های خورشیدی طرح توجیهی (به انگلیسی: Feasibility Study Report) گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در…

15,000 تومان1,500,000 تومان