پمپ آب خورشیدی

6,800,000 تومان31,500,000 تومان

مکانیزم استفاده از پمپ آب (شناور) خورشیدی به گونه ای است که در طول روز و تا زمانی که خورشید در دسترس باشد از انرژی آن برای تامین انرژی مورد پمپ استفاده میشود به همین جهت به تجهیزات روزکارکرد معروف هستند. همچنین آب در مخازن برای استفاده در مواقع دیگر ذخیره میشود. در حال حاضر این شناور ها در سه خروجی ۱/۵ ، ۲ و ۳ اینچی به فروش میرسد.

6,800,000 تومان31,500,000 تومان