طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی

طرح توجیهی نیروگاه های خورشیدی طرح توجیهی (به انگلیسی: Feasibility Study Report) گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را در…
60,000 تومان2,500,000 تومان