دوره حضوری آموزش نرم افزار PVSyst

450,000 تومان
درباره دوره از آن جایی که روند استفاده از سیستم های خورشیدی در سراسر جهان رو به رشد است. بر…
450,000 تومان

دوره ی عملی طراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی

590,000 تومان
توجه ! دوره در وضعیت پیش ثبتنام میباشد، با رسیدن به حد نصاب اطلاعات مربوط به زمان برگزاری دوره اعلام…
590,000 تومان