پمپ آب خورشیدی

تماس بگیرید

مکانیزم استفاده از پمپ آب (شناور) خورشیدی به گونه ای است که در طول روز و تا زمانی که خورشید در دسترس باشد از انرژی آن برای تامین انرژی مورد پمپ استفاده میشود به همین جهت به تجهیزات روزکارکرد معروف هستند. همچنین آب در مخازن برای استفاده در مواقع دیگر ذخیره میشود. در حال حاضر این شناور ها در سه خروجی ۱/۵ ، ۲ و ۳ اینچی به فروش میرسد.

تماس بگیرید