دستورالعمل استفاده از انرژی های نو برای ماینرها در ایران

80,000 تومان

محتوای کتابچه ی استفاده از انرژی نو برای ماین در ایران چیست؟ در این کتابچه روش هایی مورد بررسی قرار…

80,000 تومان

کتابچه فنی اقتصادی خط تولید پنل خورشیدی

250,000 تومان

این کتابچه مناسب چه کسانی است؟ این کتاب الکترونیکی برای دو دسته می تواند کاربردی باشد. ۱.  افرادی و شرکت…

250,000 تومان